Tehtävänä
toisenlainen todellisuus

Teemme vastuullisuusviestinnästäsi näkyvää

Mielikuvitustoimisto on vastuullisuuteen erikoistunut bränditoimisto, jossa asiat nähdään ja tehdään toisin.

Autamme viestimään kestävän kehityksen toimenpiteistäsi liiketoimintaa kasvattavasti.

Asiakkaasi haluavat ostaa vastuullisesti – tehdään siitä heille helppoa.

Soita

+358400772154

Laita viestiä

info@mielikuvitustoimisto.fi

Instagram

#mielikuvitustoimisto

Facebook

@mielikuvitustoimisto

Herätämme vastuullisuusviestintäsi eloon visuaalisin keinoin

Rakastamme tunteita herättäviä yritysilmeitä sekä vetovoimaisia verkkosivustoja. Muutamme monimutkaisetkin kokonaisuudet ymmärrettäviksi kuvallisin keinoin. Saman oven takaa saat kaikki muutkin markkinointimateriaalit – myös perinteisissä formaateissa.

Brändi-identiteetit

Jokainen yritys tarvitsee selkeän ja erottuvan identiteetin. Ainakin jos sen tavoitteena on menestyä ja herättää huomiota uusien, potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Mielikuvitustoimistossa yritysilme synnytetään aina perusteellisesti tehtyyn taustatutkimukseen, huolelliseen suunnitteluun ja tavoitteidesi aitoon ymmärtämiseen pohjaten.

Verkkosivut

Tänä päivänä on käytännössä mahdotonta olla olemassa ilman katseenkestävää ja teknisesti ajanmukaista verkkosivustoa. Ei myöskään haittaa, että sivusto erottuu sisältönsä puolesta massasta edukseen. Mielikuvitustoimisto tietää, mistä elementeistä mieleenpainuva verkkosivustokokemus rakentuu ja osaa myös tarjota sinun kohderyhmillesi sellaisen.

Miksi yritysvastuulla on merkitystä?

Vuosikymmeniä jatkunut osakkeenomistajan arvoa kasvattava liiketoimintatapa on edesauttanut epäeettisten ja ekosysteemeille kestämättömien keinojen ylläpitämistä.
Yleinen asenneilmapiiri ei enää suosi ainoastaan rahallista voittoa tavoittelevia yrityksiä. Lainsäädäntö kiristyy ja valvovat tahot vaativat yhä yksityiskohtaisempia tietoja menettelytavoista. Elinvoimaisena pysymiseen on löydettävä uusia tapoja. Yritysvastuu ei enää ole ylellisyys, vaan välttämättömyys, jonka merkitys on kasvanut maailmanlaajuisesti.

Yritysvastuu

käsittelee organisaation vaikutusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen. Se on strategia, joka ohjaa liiketoimintaa niin, että se on elinkelpoinen pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus-tekoja

voidaan tarkastella neljällä eri osa-alueella. Arvon luominen ei ole vain talouden asia. Tekemällä mikä on oikein, vaikutetaan positiivisesti myös ympäristön, yhteiskunnan ja henkilöstön tilaan.

VASTUULLISUUS-VIESTINTÄ

mahdollistaa yritysvastuun tavoitteiden saavuttamisen sekä oikeanlaisen maineen rakentamisen ja ylläpidon. Vain huomioimalla eri sidosryhmien edut ja vaatimukset, voidaan ne yhdistää yrityksen strategisiin päätöksiin.

Yhteiskuntavastuuta voi kantaa monella tapaa

Hyvä kiertoon

Maailma tarvitsee juuri nyt lempeitä tekoja. Siksi luovuutta voi ja kannattaa käyttää myös hyvän voimistamiseen. Mielikuvitustoimisto tarjoaa työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja vaikeasti työllistyville lahjakkuuksille. Lisäksi suunnittelua tehdään mahdollisuuksien mukaan yrityksille, joiden maailmaa parantavat liikeideat jäisivät rajallisten resurssien takia muutoin ilman näkyvyyttä. Ja silloin, kun oma toiminta on ollut plusmerkkistä, lahjoitetaan liikevoitosta osa luonnonsuojeluun.

Mikä olisi sinun luova tapasi osallistua?

Todellisuus muokkaantuu projekti kerrallaan

VISOKO OY | Vuokko isokorpi

”Anrilla on erinomainen visuaalinen silmä ja hän kuuntelee todella hyvin asiakkaan toiveita ja on hyvin ammattitaitoinen verkkosivujen tuottaja. Kiitän Mielikuvitustoimistoa erityisesti siitä, että kuuntelemalla asiakasta ja ajan antamisella luovalle suunnittelulle, sivut ilmentävät persoonallisesti Visokon tarinaa ja yrityksen sydäntä. Olen saanut kiitosta sivujen visuaalisesta ilmeestä, nykyaikaisuudesta, rakenteesta ja sivujen teknisestä toimivuudesta sekä tietokoneella, että mobiiliversiona. Palveluissa on huomioitu myös jatkokehittelyn mahdollisuus ja päivittämispalvelujen saatavuus. Suositan Mielikuvitustoimistoa erinomaisena ja asiakkaan toiveet ylittävänä visuaalisen ilmeen ja WordPress-palvelun tarjoajana. Yhteistyömme jatkuu.”

Lahjatavarakauppa The Object

Pin It on Pinterest